Nataly Goubet: "Jamais j'oublierai"

Nataly Goubet, Jamais j'oublierai, 60 x 60 cm, Oil on canvas

Artist: Nataly Goubet

Title: "Jamais j'oublierai"

Medium: Oil on canvas

Size of the artwork: 60 x 60 cm

Unique artwork